การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเอกอาเซียนศึกษา (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

โพสต์17 พ.ย. 2558 01:06โดยGlittawit Siripongpisut
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเอกอาเซียนศึกษา (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
โดย นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
Ċ
Glittawit Siripongpisut,
17 พ.ย. 2558 01:06
Comments