กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ ปิยะ4.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ ปิยะ3.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ ปิยะ1.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 8.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 7.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.JPG กับ ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:40 Wirasinee Thuleechan สร้าง ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 5/2561
10 ก.ค. 2561 23:34 Wirasinee Thuleechan แนบ 7.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
10 ก.ค. 2561 23:34 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
10 ก.ค. 2561 23:34 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
10 ก.ค. 2561 23:34 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 4.JPG
10 ก.ค. 2561 23:34 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 3.JPG
10 ก.ค. 2561 23:34 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.1.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
10 ก.ค. 2561 23:34 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 2.JPG
10 ก.ค. 2561 23:34 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 1.JPG
10 ก.ค. 2561 23:34 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
10 ก.ค. 2561 01:33 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข หน้าแรก
10 ก.ค. 2561 01:31 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข หน้าแรก
10 ก.ค. 2561 01:29 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ sesao_title_pic.png กับ หน้าแรก
10 ก.ค. 2561 01:28 สพม.30 จ.ชัยภูมิ สร้าง ภาพพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี2560 (6ก.ค.61)