กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 มี.ค. 2562 01:17 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 88.pdf กับ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
11 มี.ค. 2562 01:17 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ รวมภาพ.png กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0103.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0099.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0096.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0094.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0087 (1).JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0085.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0082.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 24576 (1).jpg กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 มี.ค. 2562 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
4 มี.ค. 2562 20:10 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 85.pdf กับ แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว
4 มี.ค. 2562 20:10 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว
4 มี.ค. 2562 19:08 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด.pdf กับ แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดต่างๆ
4 มี.ค. 2562 19:08 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดต่างๆ
4 มี.ค. 2562 19:00 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 84.pdf กับ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
4 มี.ค. 2562 19:00 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
4 มี.ค. 2562 18:56 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 82.pdf กับ แจ้งย้ายจากสถานที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง
4 มี.ค. 2562 18:56 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง แจ้งย้ายจากสถานที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง
4 มี.ค. 2562 18:53 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แก้ไข ขอเชิญเยี่ยมชมศูนย์ศุนย์การเรียนรู้ประชาธิประไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
4 มี.ค. 2562 18:52 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 83.4.pdf กับ ศุนย์การเรียนรู้ประชาธิประไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
4 มี.ค. 2562 18:49 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 83.11.jpg กับ ศุนย์การเรียนรู้ประชาธิประไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
4 มี.ค. 2562 18:49 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 83.1.jpg กับ ศุนย์การเรียนรู้ประชาธิประไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
4 มี.ค. 2562 18:49 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ศุนย์การเรียนรู้ประชาธิประไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว