กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 15..JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 14.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 13.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 12.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 11.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 10.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.3.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.2.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.1.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 20:59 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
23 ก.ย. 2561 17:51 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30 แนบ 42550396_463294490744143_9151420111897231360_n.jpg กับ บทควการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561
23 ก.ย. 2561 17:51 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30 แนบ 42547261_473458059805274_270525687733944320_n.jpg กับ บทควการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561
23 ก.ย. 2561 17:51 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30 แนบ 42471458_296482967843038_8578804819907575808_n.jpg กับ บทควการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561
23 ก.ย. 2561 17:51 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30 แนบ 42469881_455904698267057_6535173545549365248_n.jpg กับ บทควการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561
23 ก.ย. 2561 17:51 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30 แนบ 42456949_721180458218399_8144661678722646016_n.jpg กับ บทควการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561
23 ก.ย. 2561 17:51 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30 แนบ 42391141_316365482429938_7529846894235746304_n.jpg กับ บทควการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561
23 ก.ย. 2561 17:50 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30 อัปเดต 42379452_299145804005190_7447926835515490304_n.jpg
23 ก.ย. 2561 17:50 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30 สร้าง บทควการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561
23 ก.ย. 2561 02:38 โรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30 แก้ไข โรงเรียนชีลองวิทยา นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
23 ก.ย. 2561 02:38 โรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30 แนบ d40.jpg กับ โรงเรียนชีลองวิทยานำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
23 ก.ย. 2561 02:38 โรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30 แนบ d39.jpg กับ โรงเรียนชีลองวิทยานำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
23 ก.ย. 2561 02:38 โรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30 แนบ d25.jpg กับ โรงเรียนชีลองวิทยานำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
23 ก.ย. 2561 02:38 โรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30 แนบ d22.jpg กับ โรงเรียนชีลองวิทยานำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.