กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 พ.ค. 2561 04:50 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.jpg กับ สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018
19 พ.ค. 2561 04:50 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.1.jpg กับ สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018
19 พ.ค. 2561 04:50 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.jpg กับ สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018
19 พ.ค. 2561 04:50 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018
19 พ.ค. 2561 04:50 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018
19 พ.ค. 2561 04:50 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018
19 พ.ค. 2561 04:50 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018
19 พ.ค. 2561 04:50 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018
18 พ.ค. 2561 01:07 Wirasinee Thuleechan แนบ 8.JPG กับ สพม.30 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 พ.ค. 2561 01:07 Wirasinee Thuleechan แนบ 7.JPG กับ สพม.30 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 พ.ค. 2561 01:07 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 6.JPG
18 พ.ค. 2561 01:07 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.6.JPG กับ สพม.30 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 พ.ค. 2561 01:07 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 5.JPG
18 พ.ค. 2561 01:07 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 4.JPG
18 พ.ค. 2561 01:07 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 3.JPG
18 พ.ค. 2561 01:07 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 2.JPG
18 พ.ค. 2561 01:06 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 1.JPG
18 พ.ค. 2561 01:06 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17 พ.ค. 2561 21:31 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
17 พ.ค. 2561 21:31 สพม.30 จ.ชัยภูมิ สร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
17 พ.ค. 2561 21:30 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ
17 พ.ค. 2561 21:29 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ button-ems.png กับ ข้อมูลสารสนเทศ
17 พ.ค. 2561 21:16 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ระบบ Data Management Center "DMC"
17 พ.ค. 2561 21:15 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ
17 พ.ค. 2561 21:15 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ