กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ส.ค. 2560 03:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ สพม.30 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
17 ส.ค. 2560 03:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ สพม.30 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
17 ส.ค. 2560 03:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ สพม.30 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
17 ส.ค. 2560 03:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ สพม.30 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
17 ส.ค. 2560 03:04 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
16 ส.ค. 2560 03:53 Piyawan Klaikaew แนบ ตกเบิกวิทยฐานะ ส.ค.60.pdf กับ ตกเบิกวิทยฐานะ ส.ค.60
16 ส.ค. 2560 03:53 Piyawan Klaikaew สร้าง ตกเบิกวิทยฐานะ ส.ค.60
16 ส.ค. 2560 03:46 Piyawan Klaikaew แนบ ตกเบิกเงินเดือน ส.ค.60.pdf กับ ตกเบิกเงินเดือน ส.ค. 60
16 ส.ค. 2560 03:46 Piyawan Klaikaew สร้าง ตกเบิกเงินเดือน ส.ค. 60
15 ส.ค. 2560 20:48 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
15 ส.ค. 2560 20:48 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
15 ส.ค. 2560 20:48 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
15 ส.ค. 2560 20:48 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
15 ส.ค. 2560 20:48 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
15 ส.ค. 2560 20:48 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
15 ส.ค. 2560 20:45 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
15 ส.ค. 2560 20:45 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
15 ส.ค. 2560 20:45 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
15 ส.ค. 2560 20:45 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
15 ส.ค. 2560 20:45 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
15 ส.ค. 2560 20:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ สพม.30 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
15 ส.ค. 2560 20:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ สพม.30 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
15 ส.ค. 2560 20:40 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
15 ส.ค. 2560 20:40 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ สพม.30 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
15 ส.ค. 2560 20:38 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังฯ