กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 มี.ค. 2561 02:00 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.JPG กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
20 มี.ค. 2561 02:00 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.JPG กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
20 มี.ค. 2561 02:00 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.JPG กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
20 มี.ค. 2561 02:00 Wirasinee Thuleechan สร้าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
20 มี.ค. 2561 01:17 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2018)
20 มี.ค. 2561 01:17 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2018)
20 มี.ค. 2561 01:17 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2018)
20 มี.ค. 2561 01:17 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2018)
20 มี.ค. 2561 01:17 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2018)
20 มี.ค. 2561 01:17 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.JPG กับ สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2018)
20 มี.ค. 2561 01:17 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2018)
18 มี.ค. 2561 20:53 Patcharin Pansanga แนบ ประกาศรับโอน.pdf กับ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค (2)
18 มี.ค. 2561 20:53 Patcharin Pansanga สร้าง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค (2)
18 มี.ค. 2561 20:48 Piyawan Klaikaew แนบ รายงานเงินประจำเดือน ก.พ.61.pdf กับ รายงานเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61
18 มี.ค. 2561 20:48 Piyawan Klaikaew สร้าง รายงานเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61
17 มี.ค. 2561 05:07 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
16 มี.ค. 2561 00:09 Wirasinee Thuleechan แนบ จำหน่ายรถ.pdf กับ จำหน่ายรถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
16 มี.ค. 2561 00:09 Wirasinee Thuleechan สร้าง จำหน่ายรถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
16 มี.ค. 2561 00:07 Wirasinee Thuleechan แนบ ผลงาน อ.สันติ.pdf กับ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16 มี.ค. 2561 00:07 Wirasinee Thuleechan สร้าง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15 มี.ค. 2561 20:36 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้า.pdf กับ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
15 มี.ค. 2561 20:36 สพม.30 จ.ชัยภูมิ สร้าง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
14 มี.ค. 2561 00:15 Wirasinee Thuleechan แก้ไข สพม.30 ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
14 มี.ค. 2561 00:14 Wirasinee Thuleechan แนบ 9.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
14 มี.ค. 2561 00:14 Wirasinee Thuleechan แนบ 8.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”