กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ต.ค. 2560 01:27 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ ประชุมบุคลากร สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:27 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ ประชุมบุคลากร สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:27 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ ประชุมบุคลากร สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:27 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ ประชุมบุคลากร สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:27 Wirasinee Thuleechan สร้าง ประชุมบุคลากร สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:12 Wirasinee Thuleechan แนบ 7.JPG กับ ต้อนรับ ผอ.สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:12 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.JPG กับ ต้อนรับ ผอ.สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:12 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.JPG กับ ต้อนรับ ผอ.สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:12 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.JPG กับ ต้อนรับ ผอ.สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:12 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.JPG กับ ต้อนรับ ผอ.สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:12 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.JPG กับ ต้อนรับ ผอ.สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:12 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.JPG กับ ต้อนรับ ผอ.สพม.30
11 ต.ค. 2560 01:12 Wirasinee Thuleechan สร้าง ต้อนรับ ผอ.สพม.30
10 ต.ค. 2560 21:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.jpg กับ พิธีเปิดเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
10 ต.ค. 2560 21:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ พิธีเปิดเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
10 ต.ค. 2560 21:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ พิธีเปิดเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
10 ต.ค. 2560 21:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ พิธีเปิดเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
10 ต.ค. 2560 21:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.JPG กับ พิธีเปิดเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
10 ต.ค. 2560 21:46 Wirasinee Thuleechan สร้าง พิธีเปิดเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
2 ต.ค. 2560 01:25 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ สพม.30 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
2 ต.ค. 2560 01:25 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ สพม.30 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
2 ต.ค. 2560 01:25 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ สพม.30 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
2 ต.ค. 2560 01:25 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ สพม.30 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
2 ต.ค. 2560 01:25 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
2 ต.ค. 2560 01:23 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.jpg กับ สพม.30 ประกอบพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย