กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ธ.ค. 2560 23:58 Wirasinee Thuleechan แนบ แบบฟอร์มหนังสือรับรอง.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลราชนนีนครราชสีมาฯ
14 ธ.ค. 2560 23:58 Wirasinee Thuleechan แนบ แบบฟอร์มการตวจร่างกาย.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลราชนนีนครราชสีมาฯ
14 ธ.ค. 2560 23:58 Wirasinee Thuleechan แนบ หนังสือส่งจากวิทยาลัยพยาบาลฯ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลราชนนีนครราชสีมาฯ
14 ธ.ค. 2560 23:58 Wirasinee Thuleechan แนบ หนังสือนำส่งจาก สพม.30.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลราชนนีนครราชสีมาฯ
14 ธ.ค. 2560 23:58 Wirasinee Thuleechan แนบ ปฏิทินการรับตรงจากพื้นที่.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลราชนนีนครราชสีมาฯ
14 ธ.ค. 2560 23:58 Wirasinee Thuleechan สร้าง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลราชนนีนครราชสีมาฯ
12 ธ.ค. 2560 23:57 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.jpg กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9
12 ธ.ค. 2560 23:57 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9
12 ธ.ค. 2560 23:57 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9
12 ธ.ค. 2560 23:57 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9
12 ธ.ค. 2560 23:57 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9
12 ธ.ค. 2560 23:57 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9
12 ธ.ค. 2560 23:54 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf กับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธ.ค. 2560 23:54 สพม.30 จ.ชัยภูมิ สร้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธ.ค. 2560 23:06 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ปฏิทินกิจกรรม
12 ธ.ค. 2560 23:05 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ปฏิทินกิจกรรม
12 ธ.ค. 2560 22:35 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบผู้บริหาร
12 ธ.ค. 2560 22:35 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบผู้บริหาร
12 ธ.ค. 2560 22:32 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ระเบียบการแข่งขันกีฬาโซน และระเบียบการแข่งขันกีฬาโซน
12 ธ.ค. 2560 22:30 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
12 ธ.ค. 2560 22:28 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 ธ.ค. 2560 22:26 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 ธ.ค. 2560 22:23 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
12 ธ.ค. 2560 22:22 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
12 ธ.ค. 2560 22:19 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ