กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ธ.ค. 2561 00:22 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ เปตอง.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:22 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ แฮนบอล.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:21 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ เซปัก.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:20 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ บาส ช ญ.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:19 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ฟุต ญ 18.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:19 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ฟุต ญ 16.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:18 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ฟุต ญ 14.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:18 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ฟุตชาย 18.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:17 สพม.30 จ.ชัยภูมิ อัปเดต ฟุตชาย 16.jpg
13 ธ.ค. 2561 00:17 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ฟุตชาย 14.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:16 สพม.30 จ.ชัยภูมิ อัปเดต ฟุต ช ญ 18.jpg
13 ธ.ค. 2561 00:16 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ฟุต ช ญ 18.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:13 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ฟุตชาย 16.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:11 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ฟุต ช ญ 16.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:10 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ วอล ชสยหาด.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:09 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ วอล ในร่ม.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:05 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ว่ายน้ำ.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:03 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ ยกน้ำหนั.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:02 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ มวยไทย.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:02 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ มวยสากล.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2561 00:01 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ แบดมินตัล.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 2561 23:45 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ เทเบิล.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 2561 23:39 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ กรีฑา.jpg กับ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 2561 23:22 สพม.30 จ.ชัยภูมิ สร้าง สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 2561 18:02 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ รวมภาพ.png กับ สพม.30 ติดตามชมการประชุมทางไกลการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา