กิจกรรมล่าสุดของไซต์

สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข หน้าแรก
สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข หน้าแรก
Patcharin Pansanga แนบ ประกาศ.pdf กับ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
Patcharin Pansanga สร้าง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 9.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 8.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 7.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 7.1.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 11.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 10.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.JPG กับ สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
22 มี.ค. 2561 21:04 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
20 มี.ค. 2561 20:09 Wirasinee Thuleechan แก้ไข สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
20 มี.ค. 2561 19:54 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
20 มี.ค. 2561 19:54 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
20 มี.ค. 2561 19:54 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
20 มี.ค. 2561 19:54 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
20 มี.ค. 2561 19:54 Wirasinee Thuleechan อัปเดต 1.JPG
20 มี.ค. 2561 19:54 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
20 มี.ค. 2561 02:00 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.JPG กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า