กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ค. 2561 23:57 Wirasinee Thuleechan แก้ไข สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
17 ก.ค. 2561 23:32 Wirasinee Thuleechan แนบ 7.JPG กับ สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
17 ก.ค. 2561 23:32 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.JPG กับ สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
17 ก.ค. 2561 23:32 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.JPG กับ สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
17 ก.ค. 2561 23:32 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.JPG กับ สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
17 ก.ค. 2561 23:32 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.JPG กับ สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
17 ก.ค. 2561 23:32 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.JPG กับ สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
17 ก.ค. 2561 23:32 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.JPG กับ สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
17 ก.ค. 2561 23:32 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
17 ก.ค. 2561 23:28 Wirasinee Thuleechan แนบ 6.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
17 ก.ค. 2561 23:28 Wirasinee Thuleechan แนบ 5.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
17 ก.ค. 2561 23:28 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
17 ก.ค. 2561 23:28 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
17 ก.ค. 2561 23:28 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
17 ก.ค. 2561 23:28 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
17 ก.ค. 2561 23:28 Wirasinee Thuleechan สร้าง สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
17 ก.ค. 2561 06:27 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
17 ก.ค. 2561 06:27 สพม.30 จ.ชัยภูมิ อัปเดต 23ประทานพร.jpg
17 ก.ค. 2561 06:26 สพม.30 จ.ชัยภูมิ อัปเดต พี่เกต2.jpg
17 ก.ค. 2561 06:19 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
17 ก.ค. 2561 06:19 สพม.30 จ.ชัยภูมิ อัปเดต 15ชาตรี.jpg
17 ก.ค. 2561 06:18 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
17 ก.ค. 2561 06:17 สพม.30 จ.ชัยภูมิ อัปเดต พี่ประ.jpg
17 ก.ค. 2561 06:13 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
17 ก.ค. 2561 06:12 สพม.30 จ.ชัยภูมิ อัปเดต ณัฐรียา.jpg

เก่ากว่า | ใหม่กว่า