กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Patcharin Pansanga แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหต่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
Patcharin Pansanga สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหต่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แก้ไข สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ รวมภาพ.png กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ ภาพนิ่ง1.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0544 - Copy.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0513.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0507.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0503.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0499.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0497.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ DSC_0487.JPG กับ สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
21 ม.ค. 2562 23:47 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 25.pdf กับ การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน
21 ม.ค. 2562 23:47 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน
21 ม.ค. 2562 23:39 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 24.pdf กับ ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุ่งกาชาด ประจำปี 2562
21 ม.ค. 2562 23:39 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุ่งกาชาด ประจำปี 2562
20 ม.ค. 2562 19:36 kannicha sirikham แนบ วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3.pdf กับ สรุปรายงานการประชุมทางไกล "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ประจำเดือน มกราคม 2562
18 ม.ค. 2562 00:52 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
18 ม.ค. 2562 00:51 สพม.30 จ.ชัยภูมิ นำออกไฟล์แนบ 16.pdf จาก ส่งไฟล์ E-book โครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ".
18 ม.ค. 2562 00:51 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แนบ รายงานการเงินประจำเดือน.pdf กับ ส่งไฟล์ E-book โครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ".
18 ม.ค. 2562 00:48 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ส่งไฟล์ E-book โครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ".
17 ม.ค. 2562 23:59 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 23.pdf กับ ข้อเสนอแนะการติดตามพระราชบัญญัติข้อมมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
17 ม.ค. 2562 23:59 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ข้อเสนอแนะการติดตามพระราชบัญญัติข้อมมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
17 ม.ค. 2562 23:48 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 22.pdf กับ ขอส่งจดหมายข่าว

เก่ากว่า | ใหม่กว่า