กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Wirasinee Thuleechan แนบ 21-11-2017-สัจจะประกันภัยT.pdf กับ ประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Wirasinee Thuleechan สร้าง ประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
Wirasinee Thuleechan แก้ไข ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพม.30
Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพม.30
Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพม.30
Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพม.30
Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพม.30
Wirasinee Thuleechan สร้าง ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพม.30
Wirasinee Thuleechan แนบ 21-11-2017-ใบสมัคร ส่งเสริม.pdf กับ ใบสมัครกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
Wirasinee Thuleechan สร้าง ใบสมัครกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
20 พ.ย. 2560 00:21 Krairoek Tunbet แก้ไข ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปีการศึกษา 2561
20 พ.ย. 2560 00:19 Krairoek Tunbet แนบ ข้อมูลนักเรียน สพป.ชย.3.xlsx กับ บทความไม่มีชื่อ
20 พ.ย. 2560 00:19 Krairoek Tunbet แนบ ข้อมูลนักเรียน สพป.ชย.2.xls กับ บทความไม่มีชื่อ
20 พ.ย. 2560 00:19 Krairoek Tunbet แนบ ข้อมูลนักเรียน สพป.ชย.1.zip กับ บทความไม่มีชื่อ
20 พ.ย. 2560 00:19 Krairoek Tunbet สร้าง บทความไม่มีชื่อ
19 พ.ย. 2560 23:59 Wirasinee Thuleechan แนบ e-commerce.pdf กับ ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e - commerce Week 2017
19 พ.ย. 2560 23:59 Wirasinee Thuleechan สร้าง ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e - commerce Week 2017
19 พ.ย. 2560 23:58 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.สนง.เลขาธิการวุฒิสภา.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561
19 พ.ย. 2560 23:58 Wirasinee Thuleechan สร้าง ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561
16 พ.ย. 2560 18:11 Wirasinee Thuleechan แก้ไข ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 ครั้งที่ 10/2560
16 พ.ย. 2560 18:09 Wirasinee Thuleechan แก้ไข สพม.30 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
16 พ.ย. 2560 18:08 Wirasinee Thuleechan แก้ไข สพม.30 ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
16 พ.ย. 2560 18:08 Wirasinee Thuleechan แก้ไข สพม.30 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
16 พ.ย. 2560 18:04 สพม.30 จ.ชัยภูมิ แก้ไข สถานที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด

เก่ากว่า | ใหม่กว่า