กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 พ.ค. 2560 02:10 Wirasinee Thuleechan แนบ 11-5-2017-ECE.pdf กับ การประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
19 พ.ค. 2560 02:10 Wirasinee Thuleechan สร้าง การประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
16 พ.ค. 2560 20:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
16 พ.ค. 2560 20:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
16 พ.ค. 2560 20:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
16 พ.ค. 2560 20:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
16 พ.ค. 2560 20:46 Wirasinee Thuleechan สร้าง ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
16 พ.ค. 2560 18:52 Patcharin Pansanga แนบ ประกาศ.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล( โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ) ปีการศึกษา 2557
16 พ.ค. 2560 18:52 Patcharin Pansanga สร้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล( โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ) ปีการศึกษา 2557
16 พ.ค. 2560 03:19 Piyawan Klaikaew แนบ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีเดือนเมษายน2560.pdf กับ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีเดือนเมษายน 2560
16 พ.ค. 2560 03:19 Piyawan Klaikaew สร้าง รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีเดือนเมษายน 2560
16 พ.ค. 2560 01:57 Glittawit Siripongpisut แนบ edit book 60.pdf กับ แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560
16 พ.ค. 2560 01:57 Glittawit Siripongpisut สร้าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560
2 พ.ค. 2560 05:29 Glittawit Siripongpisut แนบ 02 ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 58-59 .pdf กับ ผลการสอบ O-NET
2 พ.ค. 2560 05:29 Glittawit Siripongpisut แนบ 01ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 58-59 .pdf กับ ผลการสอบ O-NET
1 พ.ค. 2560 01:08 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ ผอ.สพม.30 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
1 พ.ค. 2560 01:08 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ ผอ.สพม.30 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
1 พ.ค. 2560 01:08 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ ผอ.สพม.30 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
1 พ.ค. 2560 01:08 Wirasinee Thuleechan สร้าง ผอ.สพม.30 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
27 เม.ย. 2560 21:01 Piyawan Klaikaew แนบ โอนเงินเดือนและค่าจ้างอื่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง.pdf กับ โอนเงินเดือนและค่าจ้างอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
27 เม.ย. 2560 21:01 Piyawan Klaikaew สร้าง โอนเงินเดือนและค่าจ้างอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
27 เม.ย. 2560 01:54 Patcharin Pansanga แนบ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม11111.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
27 เม.ย. 2560 01:54 Patcharin Pansanga สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
25 เม.ย. 2560 02:17 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีวางพวงพามาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เม.ย. 2560 02:17 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ สพม.30 ร่วมพิธีวางพวงพามาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เก่ากว่า | ใหม่กว่า