กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 มิ.ย. 2560 02:55 Piyawan Klaikaew แนบ โอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางโอนเข้าเมื่อ26 มิถุนายน2560.pdf กับ โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โอนเข้าเมื่อ 26 มิถุนายน 2560
26 มิ.ย. 2560 02:55 Piyawan Klaikaew สร้าง โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โอนเข้าเมื่อ 26 มิถุนายน 2560
26 มิ.ย. 2560 02:52 Piyawan Klaikaew แนบ โอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางโอนเข้าเมื่อ26 มิถุนายน2560.pdf กับ โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โอนเข้าเมื่อ 26 มิถุนายน2560
26 มิ.ย. 2560 02:52 Piyawan Klaikaew สร้าง โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โอนเข้าเมื่อ 26 มิถุนายน2560
21 มิ.ย. 2560 01:56 Patcharin Pansanga แนบ ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.pdf กับ ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
21 มิ.ย. 2560 01:56 Patcharin Pansanga สร้าง ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
19 มิ.ย. 2560 18:51 Piyawan Klaikaew แนบ โอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทาง 19 มิถุนายน 2560.pdf กับ โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 19 มิถุนายน 2560
19 มิ.ย. 2560 18:51 Piyawan Klaikaew สร้าง โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 19 มิถุนายน 2560
18 มิ.ย. 2560 21:30 Piyawan Klaikaew แนบ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีเดือนพฤษภาคา2560.pdf กับ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม2560
18 มิ.ย. 2560 21:30 Piyawan Klaikaew สร้าง รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม2560
13 มิ.ย. 2560 01:27 Piyawan Klaikaew แนบ วิทยฐานะตกเบิก 1ต.ค.59-31ธ.ค.59 โอนเข้าพร้อมเงินเดือนมิถุนายน.pdf กับ รายละเอียดวิทยฐานะตกเบิก ค. ลงนาม 1ต.ค.59-31ธ.ค.59
13 มิ.ย. 2560 01:27 Piyawan Klaikaew สร้าง รายละเอียดวิทยฐานะตกเบิก ค. ลงนาม 1ต.ค.59-31ธ.ค.59
9 มิ.ย. 2560 02:20 Patcharin Pansanga แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)
9 มิ.ย. 2560 02:19 Patcharin Pansanga แก้ไข รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)
9 มิ.ย. 2560 02:07 Patcharin Pansanga แนบ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชกา.pdf กับ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขลาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)
9 มิ.ย. 2560 02:07 Patcharin Pansanga สร้าง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขลาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)
7 มิ.ย. 2560 01:14 Patcharin Pansanga แนบ บัญชีรายชื่อผู้ได้การจัดสรรเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์.pdf กับ การจ่ายเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2557 - 2558
7 มิ.ย. 2560 01:13 Patcharin Pansanga สร้าง การจ่ายเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2557 - 2558
7 มิ.ย. 2560 01:13 Patcharin Pansanga แนบ การจ่ายเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์.pdf กับ การจ่ายเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2557 - 2558
6 มิ.ย. 2560 18:33 Patcharin Pansanga แนบ ประกาศ.pdf กับ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขลาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)
6 มิ.ย. 2560 18:33 Patcharin Pansanga สร้าง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขลาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)
6 มิ.ย. 2560 02:38 Wirasinee Thuleechan แก้ไข ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 3/2560
26 พ.ค. 2560 01:30 Glittawit Siripongpisut นำออกไฟล์แนบ โปรแกรม newDLL สำหรับวางในไฟล์ติดตั้ง.zip จาก คู่มือการใช้งานเครื่อง Smart card สำหรับสถานศึกษา
25 พ.ค. 2560 21:27 Glittawit Siripongpisut แนบ โปรแกรม newDLL สำหรับวางในไฟล์ติดตั้ง.zip กับ คู่มือการใช้งานเครื่อง Smart card สำหรับสถานศึกษา
25 พ.ค. 2560 21:27 Glittawit Siripongpisut แนบ คู่มือการใช้งานระบบครั้งแรก_stock_smartcard_reader_oth_manual.pdf กับ คู่มือการใช้งานเครื่อง Smart card สำหรับสถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า