เว็บไซต์สถานศึกษาในสังกัด

ที่ โรงเรียน เว็บไซต์
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล http://www.cb.ac.th/
2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ http://www.satrichaiyaphum.ac.th/
3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา http://www.phayalae.ac.th/
4 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา http://www.ktt.ac.th/
5 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา http://bkvch.thaischool.in.th/
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยชัยภูมิ http://www.kpch.ac.th/
7 โรงเรียนภูพระวิทยาคม http://www.phupraschool.ac.th/
8 โรงเรียนชีลองวิทยา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100767
9 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน http://www.bkw.ac.th/
10 โรงเรียนคอนสวรรค์ http://www.kwsc.ac.th/
11 โรงเรียนสามหมอวิทยา http://www.sammor.ac.th/
12 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา http://www.nonsa-ardwit.ac.th/
13 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย http://www.phuduang.ac.th/
14 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา http://www.nw.ac.th/
15 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก http://www.npwr.ac.th/
16 โรงเรียนคูเมืองวิทยา http://www.kmwschool.ac.th/
17 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา http://www.pdws.ac.th/
18 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม http://www.jtschool.ac.th/jtschool/
19 โรงเรียนภูเขียว http://www.phukhieo.ac.th/
20 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม http://www.nongkhonthai.ac.th/
21 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น http://www.pnm.ac.th/
22 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา http://www.bantan.ac.th/
23 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา http://www.kk.ac.th/
24 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา http://www.ntw.ac.th/
25 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100810
26 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม http://www.ks.ac.th/
27 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ http://nkwr.ac.th/
28 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร http://www.ctr.ac.th/
29 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา http://nbw.ac.th/
30  โรงเรียนละหานเจริญวิทยา http://www.lh.ac.th/
31 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100790
32 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ http://www.petpit.ac.th/
33 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม https://sites.google.com/site/roengromsc/
34 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร http://www.rwschool.ac.th/
35 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา http://hyw.igetweb.com/
36 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา http://www.thepsathitwittaya.ac.th/
37 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมhttp://www.nayangklak.com/