แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์4 ก.พ. 2559 18:32โดยไม่ทราบผู้ใช้
เอกสารตามไฟล์แนบ
Ċ
507.pdf
(39k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
4 ก.พ. 2559 18:32
Comments