โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โพสต์29 ก.ค. 2558 03:18โดยRossukhon Boonsoy
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2556-2557
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Ċ
Rossukhon Boonsoy,
29 ก.ค. 2558 03:18
Comments