ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์23 ธ.ค. 2558 00:19โดยไม่ทราบผู้ใช้
เอกสารตามไฟล์แนบ