ประกาศ!!!!โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โพสต์17 ก.ค. 2558 00:53โดยRossukhon Boonsoy
ประกาศ!!! โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
 และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน)
Download รายละเอียดข้อมูลได้ที่นี่ 
Ċ
img366.pdf
(727k)
Rossukhon Boonsoy,
17 ก.ค. 2558 00:53
Comments