ต้อนรับ ผอ.สพม.30

โพสต์11 ต.ค. 2560 01:11โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  บุคลากร  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

    พร้อมกันนี้ ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ที่มาศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ภาพ นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments