ติดตามโครงการ “FIFA 11 For Health”

โพสต์10 ก.ย. 2559 08:20โดยWirasinee Thuleechan

     วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาวิทยา พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “FIFA 11 For Health” ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 ได้กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผอ.โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรม “FIFA 11 For Health” ที่โรงเรียนจัดขึ้น ขณะเดียวกัน พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ช่วงหลังเลิกเรียนที่ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียน-เล่นอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ขอบคุณภาพ/ข้อมูลจากคุณชาตรี ทวีนาท

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์
Comments