สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) ร่วมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายและการใช้สื่อโซเซียลมิเดียล และป้องปรามยาเสพติด เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

โพสต์10 ส.ค. 2559 04:35โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความเข้มแข็งด้านการใช้สื่อและเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนในสังกัด สพม.เขต 30 ตามโครงการ ถักจิต ร้อยดวงใจ ด้วยใยธรรม เยาวชน ห่างไกลยาเสพติดและ เกี่ยวก้อย ร้อยสำนึก เผด็จศึกยาเสพติดและโครงการ เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินารถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559”

    ในขณะเดียวกัน  ได้กล่าวถึงการใช้สื่อโซเชียลต่างๆ ของครูและนักเรียน  เนื่องจากในขณะนี้ได้มีเกมใหม่ที่กำลังมาแรง และเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ซึ่งเด็กเยาวชนอาจจะเป็นเหยื่อของการใช้สื่ออย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ได้ทำความชี้แจงพร้อมทั้งให้เด็กนักเรียนได้วิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจจะตามมาจากการเล่นเกมดังกล่าวในขณะนี้ได้  อย่างเช่นปัญหา ค่าใช้จ่ายของระบบอินเตอร์เน็ตที่จะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว  การจัดเวลาในการเล่นเกมรวมทั้งใช้สถานที่อย่างไม่เหมาะสม  และที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่เล่นเกมดังกล่าว  ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับครู นักเรียนในสังกัด ให้ตระหนักถึงการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เหมาะสมด้วย

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(ขอบคุณภาพจากทีมประชาสัมพันธ์ สพม.30)
Comments