สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) รับการประเมินผลการบริหารจัดการตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2

โพสต์18 ส.ค. 2558 04:49โดยAraya Prayoonhan

+++เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม. เขต 30  และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมินผลการบริหารจัดการตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558  โดยการนำของ นางภาวนี  ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. พร้อมนางเกษริทร์  วิริยะอาภรณ์ และนางสาวกรรณิการ์  ตราชู จาก สตผ. สพม. เขต 30(ชัยภูมิ) นำเสนอผลการดำเนินงานฯที่ได้ปฏิบัติในระยะที่2 คณะกรรมการได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน  ยินดีน้อมรับคำแนะนำพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป...
 

Comments