สพม.30 ส่งมอบนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ธ.ค. 2561 23:47โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


/////วันที่  25  ธันวาคม  2561 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปิดโครงการส่งมอบนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning  พร้อมด้วย นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ดร.อนุชา  โสมาบุตร ผู้จัดการโครงการ ดังกล่าว และคณะ ได้ทำการมอบนวัตกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการนำเสนอในงาน KKU Smart Expo ครั้งที่ 2 และการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2561 ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว////รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/crww7

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ

 

Comments