สพม.30 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” และประชุมบุคลากร สพม.30

โพสต์6 มี.ค. 2561 20:48โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

    และเวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตาม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีบุคลากร สพม.30 จำนวน 60 คนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุม ได้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ของ สพม.30 จำนวน 5 คน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments