สพม.30 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

โพสต์1 พ.ย. 2560 06:32โดยWirasinee Thuleechan

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม. 30 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย รวมทั้งชี้แจงข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments