สพม.30 ร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ

โพสต์25 ม.ค. 2561 22:24โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยนายสวาท ฦๅชา, ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30, นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด        ผ่านระบบ Video Conference การประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments