สพม.30 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 02:19โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:09 ]

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายความอาลัย วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของพสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันภาพ นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์ พนักงานราชการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Comments