สพม.30 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข : โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่

โพสต์23 มี.ค. 2560 21:57โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 24 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นายสิงศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยนายสมศักด์ ไปรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข : โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาในสังกัด
ภาพ/ข้อมูล นายยุทธศักดิ์ ผลกอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดยนางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments