สพม.30 ร่วมกิจกรรม “มหกรรมร่วมพลคน TO BE NUMBER ONE” จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์9 ม.ค. 2562 19:30โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  พร้อมด้วย นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์              ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง           ร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพลคน  TO  BE  NUMBER  ONE  จังหวัดชัยภูมิ ในวันพุธที่  9  มกราคม  2562    สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  โดยจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายให้ทุกภาคส่วน    บูรณาการความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ  ทุกวัย  เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  ประกาศเป็นวาระจังหวัดชัยภูมิ  บูรณาการระหว่างหน่วยงานหลักต่าง ๆ ในจังหวัด  และเร่งดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  ภายใต้แนวคิด เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด “     เพื่อเข้าสู่การเป็น จังหวัด  TO  BE  NUMBER  ONE”  ดีเด่นในปี  2562รวมภาพ

http://www.gg.gg/cv71o

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการComments