สพม.30 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา (ขอใช้บัญชี)

โพสต์27 ต.ค. 2558 21:45โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2558 02:20 ]


วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ราย โดยขอใช้บัญชีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ปฐมนิเทศ        ครูบรรจุใหม่ ดังนี้

"ครู เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ดังนี้น ขอให้ครูบรรจุใหม่ทุกท่าน รักษาเกียรติของตนเองให้ดี และอยากฝากเรื่องสำคัญ    ใน 4 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การสอน

เรื่องที่ 2 ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อ และมีจิตอาสา

เรื่องที่ 3 การพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย อารณ์ สังคม และสติปัญญา

เรื่องที่ 4 การทำงานเป็นทีม"

 ภาพ/ข่าว   นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ / นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments