สพม.30 รับกล่องแบบข้อสอบ O - NET

โพสต์31 ม.ค. 2561 19:35โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2561 19:46 ]

    วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมตรวจรับกล่องข้อสอบ และกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments