สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” , รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมบุคลากร สพม.30

โพสต์4 เม.ย. 2561 04:44โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

        ซึ่งหลังจากรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีประเด็น ดังนี้

          1. การเปิด และปิดระบบ ARS และ KRS

          2. การฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์สังกัด สพม.30

          3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของ สพม.30

          4. การอยู่เวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร สพม.30

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments