สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์9 ม.ค. 2562 17:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


///เมื่อวันที่  9  มกราคม เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พร้อมด้วย นายสวาท  ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV มิตรภาพข้ามขอบฟ้า โรงเรียนบ้านนาหลัก/ สพป.มุขดาหาร และได้กล่าวถึงภาษาสู่อาชีพโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี / สพม.18  ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=OuD-4Vdb5xA  ///


รวมภาพ

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

Comments