สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์26 ธ.ค. 2561 20:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


///เมื่อวันที่  26  ธันวาคม เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พร้อมด้วย นายสวาท  ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ////
ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2561 วันที่ 26 ธ.ค. 61

กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

https://bit.ly/2GHDURq

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

https://bit.ly/2RffItW

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ.

-โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

https://bit.ly/2QSdT6y

-การป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา

https://bit.ly/2T647uc

-รายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง

https://bit.ly/2GDa5BKรวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/cs4hj

 

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการComments