สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์19 ธ.ค. 2561 00:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30เมื่อวันที่  19  ธันวาคม เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มอบให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านท่าโสม/ สพป.อุดรธานี เขต 4 และมีการจัดการเรียนการสอนด้วย DLIT โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู/ สพม.19 ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=cP6XRmg-vck

รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/cqdzr

 

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการComments