สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์24 ต.ค. 2561 00:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference


 


โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งในช่วงเวลา 07.30 น. ได้มีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ได้รับการพิจารณานำเสนอวีทีอาร์ เรื่อง การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้น ได้รับชมพร้อมรับนโยบายจากท่านเลขาฯ กพฐ.และคณะผู้บริหารของ สพฐ. ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ http://www.obectv.tv/index.html

รวมภาพทั้งหมด
   http://www.gg.gg/c6vjv

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ


Comments