สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์2 ต.ค. 2561 22:10โดยมณีรัตน์ มีระหันนอก   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 22:13 ]

วันที่ 3 ตุลาคม เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 โดยมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

                                                                                             ภาพ/รายงานข่าวโดย : นางสาวมณีรัตน์  มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
Comments