สพม.30 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

โพสต์4 มิ.ย. 2561 01:42โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Intergrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 โดยมีบุคลากร สพม.30 จำนวน 43 คน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments