สพม.30 ประชุมตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 4/2560

โพสต์6 พ.ย. 2560 23:22โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีประมาณ 2560 ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการประเมินในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments