สพม.30 ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

โพสต์15 พ.ย. 2560 02:27โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:08 ]

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งกำหนดการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 และ KPI ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments