สพม.30 ประชุมทบทวน พันธกิจ เป้าประสงค์ และกำหนดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์29 พ.ย. 2560 00:45โดยWirasinee Thuleechan

    วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมทบทวน พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกำหนดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2560 ให้เป็นไปตามนโยบาย และทางการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments