สพม.30 ประชุมเตรียมรับการประเมิน ITA

โพสต์1 พ.ย. 2560 06:39โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)       ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีประมาณ 2560 ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการประเมินในระหว่างวันที่       16 - 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิภาพ/ข้อมูล นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments