สพม.30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรฯ

โพสต์3 ธ.ค. 2560 23:13โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตะแบกนา ร้านอาหารโสเจ้ง ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 120 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

    และในเวลาต่อมา น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบของที่ระลึก และร่วมแสดงความยินดี กับนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพ นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์ พนักงานราชการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments