สพม.30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์28 ธ.ค. 2560 20:47โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2560 20:50 ]


    วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อชี้แจงข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ให้ผู้บริหารศึกษาได้รับทราบ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมประชุมรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments