สพม.30 ประชุมผู้บริหาร พร้อมมอบรางวัลพระราชทานและมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษา “บ้านสวย เมืองสุข”

โพสต์24 ธ.ค. 2561 18:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2561 19:06 ]
วันที่  24  ธันวาคม  2561 เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 8/2561 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. ในการนี้ ผอ.สพม.30 ได้ทำการมอบถ้วยและโล่รางวัล พร้อมกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษา บ้านสวย เมืองสุขประจำปี 2561 ให้กับสถานศึกษา เป็นการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือชัยภูมิ โดยจะทำการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด ที่มีผลการดำเนินโครงการดีเด่น  โดยจัดอันดับที่ 1,2,3 แล้วส่งผลการคัดเลือกไปยังจังหวัดชัยภูมิ  

พร้อมกันนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้มาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโรงเรียนช่วยดำเนินการเก็บข้อมูลของนักเรียน เพื่อทราบข้อมูลด้านความรู้ ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นท่านประธานการประชุมได้ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดการประชุมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ///


รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/crnun

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ
Comments