สพม.30 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์4 เม.ย. 2561 04:52โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สพม.30 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้กับข้าราชการครู (สายผู้สอน) ที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 6 คนเข้าร่วมการประชุม


าพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments