สพม.30 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 1/2561

โพสต์29 ม.ค. 2561 01:17โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 โดยมีนายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดเพื่อแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561, ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30, สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments