สพม.30 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ

โพสต์13 มี.ค. 2561 02:29โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ

     วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสรี  ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) ณ ห้องประชุม สพม.30
Comments