สพม.30 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2562

โพสต์7 พ.ย. 2560 22:53โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2560 23:56 ]

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments