สพม.30 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ 2563

โพสต์26 พ.ย. 2561 20:50โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


วันที่  22  พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุม โดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเอกชัย  อ้อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ.ต่อไป
รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/cj49h


ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ

Comments