สพม.30 ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลฯ

โพสต์25 ธ.ค. 2560 19:50โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งดำเนินการสอบในวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2560รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments