สพม.30 ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ นับจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน ไม่มีตัวตนจริง ในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

โพสต์30 พ.ย. 2561 00:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30วันที่  30 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ นับจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในโรงเรียน โดยมี ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.30 นางกาญจน์สุดา  จีรภัทรอติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับฟังแนวปฏิบัติ

เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนเพื่อเตรียมดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน สพม.30 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว////


รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/ck8zf

 

 

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ
Comments