สพม.30 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

โพสต์29 ม.ค. 2561 01:10โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดสอบ         O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments