สพม.30 ประชุมชี้แจงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์13 ก.พ. 2561 00:51โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมการชี้แจงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561    ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 74 คน เข้าร่วมการประชุม
ภาพ นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments