สพม.30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศรัทธาพญาแล”

โพสต์6 มี.ค. 2561 01:52โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหาร สพม.30 และครูนาฏศิลป์ สังกัด สพม.30 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศรัทธาพญาแล” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น “ผ้าพื้นถิ่น 
ไทชัยภูมิ ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2561 โดยมีพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ เป็นประธานในการประชุม
าพ นางพรพิมล กองพันธ์ และนางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments