สพม.30 ประชุมฯจัดทำการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษา

โพสต์19 ต.ค. 2561 02:18โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 02:47 ]


///เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและการให้การบริการข้อมูลทางการศึกษา โดยมีนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วของงานทะเบียนในการออกเอกสารการรับรองผลการเรียน การจบหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การรายงานผลการเรียนการติดตามผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีครูผู้ทำหน้าที่งานทะเบียน  โรงเรียนละ 1 คน ทั้ง 37 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม


ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรเครือข่าย สพม.30 ประกอบด้วย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน และโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เป็นวิทยากรในการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา สพม.30 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว////


 รวมภาพทั้งหมด

http://gg.gg/c50n3


ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ

Comments