สพม.30 ประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่1/2561

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:42โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องใหญ่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่1/2561 เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ

    และเวลา 11.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments