สพม.30 นิเทศติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์10 ต.ค. 2559 01:14โดยWirasinee Thuleechan

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม และประเมินผล เพื่อคงสภาพการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร   โดยมี นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร และคณะ ให้การต้อนรับ และรับการประเมิน

    รายงานข่าวโดยนางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments