สพม.30 เข้าร่วมงานและเป็นตัวแทนหน่วยงานเพื่อรับประกาศเกียรติคุณบัตร

โพสต์15 ก.ย. 2559 23:39โดยWirasinee Thuleechan

        วันนี้ (16 กันยายน  2559) เวลา 09.00 น นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เข้าร่วมงานและเป็นตัวแทนหน่วยงานเพื่อรับประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้สนับสนุน  และมอบโล่รางวัลแก่เยาวชน
ดีเด่น 5 สาขา และคณะบริหารสภาเด็กละเยาวชนเยาวชน  

        ทั้งนี้ ยังได้ชมผลงานกิจกรรมของกลุ่มสภานักเรียนของแต่ละอำเภอ ที่มาจัดแสดงใน อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยสำนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดี ตามโครงการ ชัยภูมิภูมิใจ เยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาสังคม  ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติที่จะมาถึงในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์
Comments