สพม.30 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.41

โพสต์10 ก.ย. 2561 00:25โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่มาศึกษาดูงานรูปแบบการดำเนินงานและการพัฒนาสู่ความเป็นเขตสุจริต ตลอดจนให้บุคลากรทุกคน มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Comments